top of page

Kwestjonarju
dwar l-andament
tal-Parroċċa

Il-kummenti ġenwini tagħkom jgħinuna nwettqu l-missjoni tagħna
b'mod aktar effettiv.

Is-sehem tiegħek

waqt il-quddies jew

f'xi xogħol ieħor tal-Parroċċa.

Imla din il-forlmola:

Untitled-4.jpg
bottom of page