top of page

GRUPPI TAL-PARROCCA

KOR TAL-PARROĊĊA

MARIJA ASSUNTA

Il-Kor Marija Assunta huwa l-kor tal-Parroċċa u li jieħu sehem u janima l-funzjonijiet liturġiċi ta' matul is-sena. Huwa magħmul minn irġiel u nisa adulti. Jiltaqa' darba fil-ġimgħa fiċ-ċentru parrokkjali. Tmexxi l-kor Ms. MaryGrace Grech.

MARY'S ANGELS

CHOIR

The Mary’s Angels Choir is dedicated to bring together boys and girls to experience the joy of singing and to gain a life-long love for music as well as to support each other & grow together as one big family, in a healthy environment that will be treasured forever.

ABBATINI

Il-grupp tal-abbatini tal-parroċċa huwa magħmul minn tfal subien li bis-sehem tagħhom isebbħu l-liturġija u jgħinu fil-parteċipazzjoni tal-komunità fil-quddiesa. Barra l-parteċipazzjoni fil-liturġija, l-abbatini jkollhom formazzjoni apposta għalihom ta’ kull nhar ta’ Sibt.

LETTURI U 

ANIMATURI

Fuq sistema ta’ Roster, jieħdu ħsieb il-Proklamazzjoni tal-Kelma waqt il-Quddies.

USHERS

Filwaqt li jilqgħu n-nies għall-quddies, jaraw ukoll li jiġu mħarsa l-miżuri tas-saħħa f'dawn iż-żminijiet. 

MINISTRI STRAODINARJI

TAT-TQARBIN

Jgħinu fit-Tqarbin fil-Quddies kif ukoll fit-Tqarbin tal-Morda fid-djar.

FRATELLI

Jieħdu sehem fil-purċissjonijiet li jsiru matul is-sena

GRUPP ARRANĠAMENT

TAL-FJURI

Jagħmlu arranġamenti tal-fjuri fil-knisja matul is-sena kollha speċjalment għall-funzjonijiet liturġiċi. 

YOUTHREACH

YouthReach is a youth community within the parish of Attard. We organize regular weekly meetings, every Tuesday at 6.15pm for youths with ages 13 to 18

MUSEUM

SUBIEN

Il-Museum jilqa' tfal, adolexxenti u ġuvintur biex nagħmlu lil Sidna Ġesù magħruf u maħbub. Għalhekk, permezz tal-laqgħat, logħob, ħarġiet, attivitajiet u l-bqija niffurmawhom biex isiru bħal Sidna Ġesù Kristu u jwassluh ukoll fid-dinja.

MUSEUM

BNIET

Il-Museum jilqa' tfal, adolexxenti u tfajliet biex nagħmlu lil Sidna Ġesù magħruf u maħbub. Għalhekk, permezz tal-laqgħat, logħob, ħarġiet, attivitajiet u l-bqija niffurmawhom biex isiru bħal Sidna Ġesù Kristu u jwassluh ukoll fid-dinja.

KOMMUNITAJIET

IŻ-ŻGĦAR

Il-Komunitajiet Żgħar nibtu minn inizjativa tal-Arċisqof Cremona fiż-żjara tiegħu f’H’Attard f’Jannar 2010. L-Iskop tal- Komunitajiet Żgħar hu li ‘ninbnew flimkien’. Matul is-sena l-Komunita Żgħira ta’ kull zona tiltaqa’ seba' darbiet biex titlob flimkien, tifforma ruħha spiritwalment u biex il-membri isiru jafu lill-xulxin.

LEĠJUN TA' MARIJA

NISA

L-għan ewlieni tal-Leġjun huwa l-glorja ta’ Alla permezz tat-tqaddis tal-membri bit-talb u l-ħidma flimkien, taħt it-tmexxija tal-Knisja għar-rebħa sħiħa kontra s-setgħat tal-ħażen. Il-membri tal-Leġjun jieħdu l-ispirazzjoni tagħhom mill-Verġni Marija

LEĠJUN TA' MARIJA

IRĠIEL

L-għan ewlieni tal-Leġjun huwa l-glorja ta’ Alla permezz tat-tqaddis tal-membri bit-talb u l-ħidma flimkien, taħt it-tmexxija tal-Knisja għar-rebħa sħiħa kontra s-setgħat tal-ħażen. Il-membri tal-Leġjun jieħdu l-ispirazzjoni tagħhom mill-Verġni Marija

GRUPP KARIŻMATIKU

L-għan tat-Tiġdid Kariżmatiku hu tiġdid personali permezz ta’

għarfien ta’ Ġesù Kristu bħala Sid assolut tal-ħajja.

GRUPP BETANJA

Il-Grupp Betanja li twaqqaf madwar 20 sena ilu, jiltaqa' kull nhar ta' Ġimgħa fid-9 30am fl-eks chapel. il-laqgħa ssir riflessjoni fuq il-qari tal-quddiesa tal-Ħadd. wara diskussjoni qasira, it-laqgħa tagħlaq b'talb spontamju minn dawk preżenti.Il-laqgħa ddum siegħa. 

GRUPP TA' TALB

GĦALL-VOKAZZJONIJIET

Dan il-Grupp ġie mwaqqaf fl-2015. L-għan tal-Grupp hu li nitolbu għall-vokazzjonijiet ġodda fil-Knisja, kemm saċerdotali u reliġjużi, u kif ukoll għal-vokazzjonijiet lajkali u għall-familji nsara.  Inkomlu
insostnu, bil-ħajja u bit-talb tagħna, lil dawk li qegħdin igħixu l-vokazzjoni tagħhom. Grupp li jiltaqa kull l-ewwel Tlieta tax-xahar ġewwa ċ-Ċentru Parrokkjali fejn isir talb għal Vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

TĦEJJIJA

GĦAŻ-ŻWIEĠ

NISRANI

Grupp li jorganizza l-korsijiet ta' preparazzjoni għall-żwieġ nisrani. Isiru diversi korsijiet fil-ġimgħa ġewwa c-Centru Parrokkjali.

PARENT AND

BABY CLUB

Parents, Baby & Toddler Group is aimed at parents and grandparents, with children from birth up to 3 years of age, to meet up every Tuesday morning to share their experiences. Talks & demonstrations on various topics are held while children are also getting their first skills at socializing, learning through play, sharing and crafts.

MOTHERS' PRAYERS

Grupp ta' ommijiet li jiltaqgħu biex jitolbu flimkien.

SANT' ANNA 60+

Il-grupp Sant'Anna 60+ huwa grupp tal-anzjani tal-parroċċa. Il-grupp jorganizza attivitijiet, bħal ħarġiet, taħdidiet interessanti fuq suġġetti varji, imbagħad waqt li jieklu xi ħaġa jkollhom ċans ukoll jgħidu xi kelma bejniethom u ħin soċjali flimkien.

GRUPP ROMOL

Laqgħat ta' formazzjoni għar-romol, immexxi minn Fr Alfred Vella.  Dawn il-laqgħat ta' darba f'xahar isiru fic-centru parrokkjali.

ATTARD LADIES

CULTURAL CLUB

L-Attard Ladies Cultural Club ilu mwaqqaf mill-1975. L-għan ewlieni tal-klabb huwa li n-nisa li jaħdmu biss ġewwa djarhom, ikollhom l-opportunita’ jkabbru l-kultura tagħhom billi jitgħallmu f’ambjent soċjali u fl-istess ħin iħossuhom parti mill-familja tal-parroċċa. 

GRUPP MARTHA

Jieħdu ħsieb it-tindif tal-Knisja u l-Kappella

bottom of page