Messaġġ tal-Kappillan għax-xahar ta' Ottubru 2020

Repetizzjoni

Ngħidlu li ddejjaqna. Imma fil-fatt:
*Ngħixu bir-repetizzjoni: Nifs wara l-ieħor, dejjem l-istess. *Qalbna tħabbat taħbita wara l-oħra, u f’sena tkun ħabbtet aktar minn 35 miljun darba, u allaħares ma tirrepetix dejjem l-istess, għax ikollna l-inkwiet.
*Nitgħallmu bir-repetizzjoni: Practice makes perfect, ngħidu. *Jirrepetu t-tfal fl-iskola, l-isportivi biex itejbu l-ħila tagħhom.
*Naħdmu bir-repetizzjoni: Xogħolijiet fihom aktar repetizzjoni minn oħrajn, imma dejjem dak li jkun juża u jerġa’ juża dak li jkun tgħallem biex jaħdem bih.
*Niddevertu bir-repetizzjoni: kemm nisimgħu u nerġgħu nisimgħu xi diska li togħġobna, jew immorru u nerġgħu mmorru f’xi post li jkun laqatna!
*Nirrelataw flimkien bir-repetizzjoni: Kemm hi sabiħa u ta’ suċċess ħajja fejn jum wara l-ieħor ngħixu l-imħabba. U mbagħad, kemm tagħmel sens il-kelma “inħobbok” ta’ spiss.
*Nitolbu bir-repetizzjoni: U ġieli ngergru…però ejjew inħarsu lejn il-pożittiv tar-repetizzjoni; wara kollox l-esperjenza ta’ ħajjitna hija mimlija repetizzjoni, li tiftaħna għall-ħajja, biex nikbru u nitgħallmu, biex naħdmu u niddevertu u nħobbu. Ir-repetizzjoni fit-talb tiftaħna għad-Divin, għal Alla, meta aħna mmorru ‘l hinn minn sempliċi repetizzjoni ta’ xi talba, biex nesperjenzaw lil Dak li hu ikbar minna.

Hekk hu r-Rużarju, mhux repetizzjoni mejta, imma repetizzjoni li tiftaħna għall-Misteru, għal Dak li hemm ħafna u ħafna aktar x’niskopru fih. U dan flimkien ma’ Ommna Marija, li taf sew tressaqna aktar lejn Binha Ġesù.

42, Triq il-Knisja, Attard, Malta.  Tel: 21 43 49 49  Email: parrocca.attard@maltadiocese.org