top of page

Kummissjonijiet

Kummissjoni Evanġeliżżazzjoni

Tieħu ħsieb torganizza laqgħat ta'

formazzjoni spiritwali

Tiġbor fiha dawn il-Gruppi:

Museum Subien

Museum Bniet

Kommunitajiet iż-Żgħar

Ċelloli Parrokkjali tal-Evanġeliżazzjoni

Leġjun ta' Marija - Nisa

Leġjun ta' Marija - Irġiel

Grupp Kariżmatiku

Grupp Betanja

Grupp ta' Talb għall-Vokazzjonijiet

liturgy.jpg

Kummissjoni Liturġija

Tieħu ħsieb l-animazzjoni tal-Liturġija

fil-Parroċċa.

Tiġbor fiha dawn il-Gruppi:

Kor Parrokkjali Marija Assunta

Mary's Angels Choir

Abbatini

Letturi u Animaturi

Ushers

Ministri Straordinarji tat-Tqarbin

Grupp Arranġament tal-Fjuri

Fratelli

Family at a Beach

Kummissjoni Familja

Torganiżża laqgħat ta' preparazzjoni

għas-sagrament taż-żwieġ kif ukoll

laqgħat għall-familji

Tiġbor fiha dawn il-Gruppi:

Tħejjija għaż-Żwieġ Nisrani

Parent and Baby Club

Mothers' Prayers 

Kummissjoni Żgħażagħ

Torganiżża attivitajiet għall-adoloxxenti

u żgħaħżagħ mill-griżma 'l fuq

Tiġbor fiha:

Youth Reach

Kummissjoni Djakonija

Tieħu ħsieb morda u anzjani u

nies bi bżonnijiet speċjali.

Tiġbor fiha dawn il-Gruppi:

Sant' Anna 60+

Grupp tar-Romol

Grupp Faraġ

San Blas

Mount Carmel

Visits Djar Anzjani

bottom of page