Avviżi

21-28 ta' Frar 2021

  • Din is-sena l-Ewwel Tqarbina se ssir fl-ewwel weekend ta’ Ġunju, fil-5 u 6 ta’ Ġunju.  Il-Griżma tal-Isqof se ssir fl-ewwel weekend ta’ Settembru, fl-4 u 5 ta’ Settembru.  It-tfal se jkunu mqassmin b’ordni alfabetiku.

  • Se norganizzaw Eżerċizzi tar-Randan fit-tinda ta’ Santa Katarina mit-8 sat-12 ta’ Marzu waqt il-quddiesa tas-6.00pm, li se jagħmilhom Fr Reuben Vella; u fil-Knisja Parrokkjali mill-15 sad-19 ta’ Marzu fid-9.30am li se jagħmlihom Dun Frans Abdilla.  Dawn tal-aħħar se jkunu wkoll imxandrin fuq il-paġna tal-facebook tal-parroċċa tagħna.  

  • Bħala fund raising għall-parroċċa se nibdew inbiegħu Kwaresimal.  Dawn se jkunu kollha home-made u magħmulin b'lewż pur. Min jixtieq jista jordna billi jibgħatilna messaġġ fuq Facebook Attard Parish jew fis-Sagristija. Nagħmlu ukoll delivery għal min jixtieq.

  • Nitolbu għal Joseph Apps, Vanna Dingli u Angelo Bajada li l-funeral tagħhom sar dil-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…..

42, Triq il-Knisja, Attard, Malta.  Tel: 21 43 49 49  Email: parrocca.attard@maltadiocese.org