Avviżi

3 - 10 ta' Jannar 2021

 • Nhar il-Ħamis, l-Ewwel Ħamis tax-xahar, se nagħmlu Adorazzjoni wara
  l-quddiesa tas-6.00pm fit-tinda ta’ Santa Katarina.

 • Ġabra Strina
  F’dan l-ewwel Ħadd tas-sena nitolbukom biex nagħmlu Ġabra Strina b’risq
  il-parroċċa tagħna. Il-knisja tagħna issa hija mżejna bil-Via Sagra, li issa hija
  restawrata kollha.  Bdejna wkoll restawr fuq il-ġenb tal-knisja, biex inħarsu
  l-knisja minn barra. Kif tifhmu, dan ir-restawr jitlob ħafna spejjes.
  Għalhekk nappellaw għall-għajnnuna tagħkom, li tmur ukoll għall-ħidma
  pastorali tal-parroċċa tagħna. Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom.

 • Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw sehemhom fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi
  li kellna fil-ġranet tal-Milied u fl-Aħħar u fl-Ewwel tas-sena.  Grazzi lil dawk
  kollha li pparteċipaw, biex flimkien għamilna dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ħajjin
  u sbieħ.

 • Grazzi wkoll tal-ġenerożità li wrejna mad-Dar tal-Providenza, fejn il-ġabra
  li għamilna mill-parroċċa tagħna kienet ta’ €6130.

 • Nitolbu għal Joyce Abela, Lawrence Caruana u Sr Gaetana Caruana,
  li l-funeral tagħhom sar matul dil-ġimgħa.  Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ 
  ta’ dejjem….

42, Triq il-Knisja, Attard, Malta.  Tel: 21 43 49 49  Email: parrocca.attard@maltadiocese.org