Avviżi

11-18 ta’ April 2021

  • Minn dil-ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali se jibda jkun miftuħ it-Tnejn u s-Sibt filgħodu u l-Ġimgħa flgħaxija.Tistgħu tikkuntattjawna wkoll b’messaġġ privat fuq il-paġna tal-facebook tagħna, Attardparish, jew fuq l-email attardparish@gmail.com

  • Nhar il-Ġimgha se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.Il-laqgħa se ssir fit-tinda ta’ Santa Katarina fis-7.30pm, wara l-quddiesa tas-7.00pm.

  • Kif ħabbarna aktar kmieni, l-Ewwel Tqarbina se ssir fil-5 u s-6 ta Ġunju. L-Ewwel Qrara se ssir fit-8 u l-15 ta’ Mejju.

  • Nhar is-Sibt, l-1 ta' Mejju , il-quddies ikunu bħal kull nhar ta’ Sibt.

  • Nitolbu għal Julian Spiteri li għadda għall-ħajja ta’ dejjem matul dil-ġimgħa.….

laqgha ghall genituri.jpg
qrara 1.jpg