Avviżi

29 ta’ Novembru - 6 ta' Diċembru 2020

Nhar il-Ħamis, lejliet l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar se ssir Adorazzjoni fit-tindata’ Santa Katarina eżatt wara l-quddiesa tas-6.00pm

 

Il-Ġimgħa, L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-knisja parrokkjali, ikollna wkoll Adorazzjoni.

 

Nhar is-Sibt nerġgħu nistiedu lit-tfal u l-familji tagħhom għall-quddiesa
fit-tinda ta’ Santa Katerina fl-4.30pm.  Flimkien ngħixu daż-żmien tal-Avvent, ankè permezz tal-parteċipazzjoni tat-tfal bil-materjal li nibagħtulhom fis-sit BLAST kif ukoll fuq il-Facebook grupp BLAST u Kidzkonnection.

Din il-ġimgħa se nerġgħu nġibu iktar ponsiettia kif ukoll ħelu tal-Milied
bħala fund raising għall-Parroċċa. Se noffru ukoll delivery għal min ma jistax joħroġ. Importnati li tibgħatulna l-bookings tagħkom fuq l-email jew il-facebook tal-parroċċa jew ċemplu l-uffiċċju Parrokkjali.

 

Nitolbu għal Carmela Borg, li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem matul
dil-ġimgħa.  Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem….

42, Triq il-Knisja, Attard, Malta.  Tel: 21 43 49 49  Email: parrocca.attard@maltadiocese.org