top of page

Permessi

Biex persuna tirċievi dan is-sagrament trid tippreżenta ċ-ċertifikat tal-Magħmudija. Jekk il-familja toqgħod barra t-territorju tal-Parroċċa ta' Ħ'Attard, jridu jġibu permess mingħand il-kappillan fejn joqgħodu u wara li juru, permezz ta' ċertifikat, li t-tifel/tifla tagħhom jkun attenda regolarment għall-katekiżmu.

Il-parrinu/a jrid jimla "self declaration form" li tingħata lil-Parroċċa fejn se ssir il-Griżma.

Applikazzjoni

Il-ġenituri għandhom jirreġistraw lil uliedhom permezz ta' din il-formola online u il-pdf form li tinsab fl-aħħar parti tal-istess online form, u li trid tiġi ffirmata fl-Uffiċċju Parrokjali.

Formola t'applikazzjoni  ghas-Sagrament

tal-Griżma tal-Isqof


Ipprintja u imla din il-formola li trid tiġi iffirmata

miż-żewġ ġenituri fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Dikjarazzjoni tal-Parrini


Ipprintja u imla din il-formola u ibghata l-Uffiċċju Parrokkjali ta' fejn se ssir il-Griżma tal-Isqof

Confirmation application form


Print and fill in this application form

which has to be signed by both parents at the Parish Office.

Godparent Declaration form


Print and fill in this application form and send it to the Parish Office where the Confirmation is going to be held.

bottom of page