Permessi

Biex persuna tirċievi dan is-sagrament trid tipperżenta ċ-ċertifikat tal-magħmudija. Jekk il-familja toqgħod barra t-territorju tal-Parroċċa ta' H'Attard jridu jġibu permess minghand il-kappillan fejn joqgħodu u wara li juru, permezz ta' ċertifikat, li t-tifel/tifla taghhom jkun attenda  regolarment għall-katekiżmu.

Il-parrinu/a jrid iġibu permess mill-parroċċa tagħhom u jmorru personalment għaliha.

Formola għas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof

42, Triq il-Knisja, Attard, Malta.  Tel: 21 43 49 49  Email: parrocca.attard@maltadiocese.org