top of page
knisja.jpg

Merħba fil-Parroċċa ta' Ħ'Attard

Messaġġ tal-Kappillan

Festa dejjem

 

Imma jekk tkun festa dejjem, tiba’ festa? Jekk tkun xi ħaġa ta’ kuljum, tindara? Titlef l-iskop tagħha? Imma l-iskop x’inhu?

Kull sena aħna niċċelebraw il-Festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, fil-15 ta’ Awwissu. Hija ġurnata speċjali, li fiha nagħtu ġieh speċjali lil Santa Marija. U nagħmlu dan b’mod solenni, bl-aħjar mod li nistgħu. U ngħidu li ċċelebrajna festa lil Santa Marija. U perswaz li Santa Marija tkun kuntenta.

Imma veru kuntenta b’dan?

Meta niċċelebraw Jum l-Omm jew Jum il-Missier, aħna nagħtu wkoll ġieh lill-omm jew lill-missier. Imma dan il-ġieh jagħmel sens jekk ikun rifless tal-imħabba u r-rispett li nuru s-sena kollha, kull ġurnata. Jekk ikun hekk, dan il-jum ikun veru sabiħ, vera festa. Imma jekk le, tinħass il-falsità u kull rigal, tgħannieqa jew bewsa, ftit jaqgħtu l-għatx għal imħabba aktar vera.

Bl-istess mod, Santa Marija se tkun kuntenta, u il-festa li nagħmlulha tagħmel sens, jekk ma tkunx biss fil-15 ta’ Awwissu, imma kull ġurnata tas-sena. Kif?

Billi nagħrfu li hi dejjem magħna, bhala Omm, u aħna wkoll inkunu magħha, kuljum. Nippruvaw, bħalha, nkunu il-qaddejja tal-Mulej. Li, kif tgħidilna hi, nagħmlu dak li jgħidilna Binha. Billi nħalluha tressaqna lejn Ġesù, fl-imħabba tagħna lejn ħutna, fis-sagramenti tal-qrar u t-tqarbin, fit-talb.

B’hekk il-ħajja tagħna kollha, fid-dar, fil-knisja, fix-xogħol, tkun ħajja ta’ ġieh lil Marija.

B’hekk tagħmel sens, u tkun sinċiera l-għajta tagħna: “VIVA SANTA MARIJA”

Ħinijiet tal-Quddies

Il-Knisja Parrokkjali

(Parish Church)

Santa Katerina

(St. Catherine's)

Matul il-ġimgħa: 7.30am, 9am, 6.30pm

Is-Sibt: 7.30am, 9am, 5.15pm, 6.30pm

Il-Ħadd:7am, 8am, 9.30am, 10.30am, 11am, 6.30 pm

Weekdays: 7.30am, 9am, 6.30pm

Saturday: 7.30am, 9am, 5.15pm, 6.30pm

 

Sunday: 7am, 8am, 9.30am, 10.30am, 11am, 6.30pm

Matul il-ġimgħa: 6.45am, 6.00pm

Is-Sibt: 6.45am, 6.00pm

Il-Ħadd: 6.30am

Weekdays: 6.45am, 6.00pm

Saturday: 6.45am, 6.00pm

Sunday: 6.30am

“Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.”

Mattew 11 : 28

bottom of page