knisja.jpg

Merħba fil-Parroċċa ta' Ħ'Attard

Messaġġ tal-Kappillan għax-xahar ta' Novembru 2020

It-Tieni Twelid

It-twelid ta’ tarbija jġib ħafna ferħ. Imma t-twelid ta’ tarbija huwa mument diffiċli u ta’ tbatija kemm għall-omm, għal dawk ta’ madwarha u wkoll għat-tarbija stess.

Din it-tarbija ħa tiġi f’dinja ġdida, fejn kollox hu differenti.  Ħa tibda tieħu n-nifs, tiekol, tgħix b’mod ġdid.  Qabel ma kien jonqosha xejn.  Issa ha jaqbadha l-ġuħ u l-għatx, tħoss il-bard u s-sħana…u tibki. Fortunatament ħa ssib min iħobbha, jieħu ħsiebha, jagħtiha dak kollu li għandha bżonn, u hekk jirnexxielha tgħix, tikber, titgħallem u ssir kapaċi tagħmel il-ħajja tagħha sabiħa.

Dik it-tarbija ma setgħetx tesperjenza dan kollu kieku baqgħet f’dak il-post fejn ma kien jonqosha xejn.  Iżda rat it-tbatija, rat il-mewt għad-dinja li taf, imma filfatt dak kien it-twelid għal dinja ġdida.

Bħal dik it-tarbija, aħna qegħdin ngħixu f’did-dinja, fejn nagħmlu minn kollox biex ma jkun jonqosna xejn. Però naraw it-tbatija wkoll u xi darba wkoll se naraw il-mewt.  Imma għalina wkoll din il-mewt hi filfatt it-tieni twelid għal ħajja ġdida, fejn, kif qalilna Ġesù, se nkunu miegħu, biex naraw il-glorja tiegħu. 

Ha mmorru fi ħdan Alla, qisu fil-“ġuf” ta’ Alla, qisu se nerġgħu nirritornaw lejn stat ta’ sbuħija u ta’ fejn ma jkun jonqosna xejn, hekk kif bdejna l-eżistenza tagħna.  U bħalma fil-bidu għamilna disa’ xhur nippreparaw ruħna għall-ewwel twelid, hekk ukoll issa nagħmlu ħajjitna kollha f’did-dinja nippreparaw ruħna għat-tieni twelid, għax kif il-Knisja tfakkarna f’dal-mument: 

“Għal dawk li jemmnu fik, Mulej, il-ħajja ma tintemmx, imma tinbidel, u mal-mewt tal-ġisem tagħna fuq din l-art, jitħejja għalina post għal dejjem miegħek fil-ġenna”.

Ħinijiet tal-Quddies

Il-Knisja Parrokkjali

(Parish Church)

Santa Katerina

(St. Catherine's)

Matul il-ġimgħa: 7.30am, 9am, 6.30pm

Is-Sibt: 7.30am, 9am, 5.15pm, 6.30pm

Il-Ħadd: 7am, 8am, 9.30am, 11am

Weekdays: 7.30am, 9am, 6.30pm

Saturday: 7.30am, 9am, 5.15pm, 6.30pm

Sunday: 7am, 8am, 9.30am, 11am

Matul il-ġimgħa: 6.45am, 6.00pm

Is-Sibt: 6.45am, 6.00pm

Il-Ħadd: 6.30am, 10.00am, 6.00pm

Weekdays: 6.45am, 6.00pm

Saturday: 6.45am, 6.00pm

Sunday: 6.30am, 10.00am, 6.00pm

“Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.”

Mattew 11 : 28

42, Triq il-Knisja, Attard, Malta.  Tel: 21 43 49 49  Email: parrocca.attard@maltadiocese.org