knisja.jpg

Merħba fil-Parroċċa ta' Ħ'Attard

Messaġġ tal-Kappillan, Fr Joe Grech għall-Festa ta' Santa Marija Assunta 2021

 

Jekk Marija hija mtellgħa fis-sema kif qiegħda magħna?

Hu propju għalhekk, għax qiegħda aktar viċin ta’ Alla,

f’realtà li ma għandhiex limitu ta’ spazju, li Marija qiegħda

verament ma’ kull wieħed u waħda minna l-ħin kollu.

Ta’ bnedmin li aħna, li ngħixu fir-realtà ta’ din id-dinja,

aħna ma nistgħux inkunu f’żewġ postijiet fl-istess ħin.

Imma dik hi l-kundizzjoni tagħna ta’ din id-dinja. Alla

mhux hekk. Alla jinsab kullimkien. U Ommna Marija, li

qiegħda miegħu bir-ruħ u l-ġisem, hija kullimkien, bħalma hu Hu.

Meta kienet Nażaret, kienet hemm biss. Issa mhux hekk.

Issa magħna wkoll, kullimkien, dejjem!

Magħna biex tkun Ommna.

Magħna biex tressaqna aktar lejn Ġesù.

Magħna biex tiggwidana fil-mixja tagħna warajh.

Magħna biex tfarraġna fl-iebes tal-ħajja u tgħallimna

nemmnu aktar.

Magħna biex bħalha aħna wkoll inkunu l-qaddejja

tal-Mulej li nixtiequ li jsir minna skont kelmtu.

Kemm hi ħaġa sabiħa din!

U jien? Qiegħed magħha?

Nagħti kasha? Nimitaha? Nisma minnha meta tgħidlu

“Agħmel dak li jgħidlek Hu?”

Verament għandna għax nifirħu meta għandna preżenza

tant sabiħa magħna, meta naf li għandi miegħi lil Omm

Alla nnifisha, u din qiegħda miegħi bħala Ommi wkoll.

Għalhekk hu verament xieraq li nagħmlulha festa.

Festa fejn inħalliha tkun miegħi, u jien inkun magħha s-sena kollha.

Festa mhux tal-qoxra, imma ta’qalb marbuta magħha.

Festa li niċċelebraw bil-preżenza sabiħa ta’

Marija magħna.

Minn qalbi nawgura lilna lkoll din il-festa t-tajba.

Viva Marija Mtellgħa s-Sema!

Viva Marija magħna!

Viva Santa Marija!

Ħinijiet tal-Quddies

Il-Knisja Parrokkjali

(Parish Church)

Santa Katerina

(St. Catherine's)

Matul il-ġimgħa: 7.30am, 9am, 6.30pm

Is-Sibt: 7.30am, 9am, 5.15pm, 6.30pm

Il-Ħadd: 7am, 8am, 9.30am, 11am

Weekdays: 7.30am, 9am, 6.30pm

Saturday: 7.30am, 9am, 5.15pm, 6.30pm

Sunday: 7am, 8am, 9.30am, 11am

Matul il-ġimgħa: 6.45am, 6.00pm

Is-Sibt: 6.45am, 6.00pm

Il-Ħadd: 6.30am, 10.00am, 6.00pm

Weekdays: 6.45am, 6.00pm

Saturday: 6.45am, 6.00pm

Sunday: 6.30am, 10.00am, 6.00pm

“Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.”

Mattew 11 : 28