Ħinijiet u Servizzi

Quddies fil-Parroċċa

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:7.30am, 9am, 6.30pm

Is-Sibt: 7.30am, 9am, 5.15pm, 6.30pm

Il-Ħadd: 7am, 8am, 9.30am, 11am

Il-Knisja tesa' massimu ta' 100 persuna.

Importanti li tintlibes il-maskra l-hin kollu

u tinżamm id-distanza soċjali ta' 2mtr.

Quddies Sta. Katerina

Importanti li tintlibes il-maskra l-ħin kollu 

kemm fit-tinda kif ukoll barra

u tinżamm id-distanza soċjali ta' 2mtr.

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:6.45am, 7.00pm

Is-Sibt: 6.45am, 7.00pm

Il-Ħadd: 6.30am, 10am, 7.00pm

Uffiċċju Parrokkjali

It-Tnejn u l-Ġimgħa:5.00pm - 7.00pm

 L-Erbgħa u s-Sibt: 9.00am - 11.00am

Kappella tas-Sagrament

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:6.00am - 10.00pm

Is-Sibt u l-Ħadd: 6.00am - 7.00pm

Il-Kappella tesa' massimu ta' 8 persuni.

Importanti li tintlibes il-maskra l-ħin kollu

u tinżamm id-distanza soċjali ta' 2mtr.

Ċimiterju

It-Tnejn u s-Sibt:10.00am - 5.00pm

Il-Ħadd: 8.00am - 5.00pm

Dawn il-hinijiet huma ghax-xahar

ta' Novembru.

42, Triq il-Knisja, Attard, Malta.  Tel: 21 43 49 49  Email: parrocca.attard@maltadiocese.org