Qassisin fil-Parroċċa

KAPPILLAN

Fr Joseph  Grech

Twieled fis-26 ta' April 1970.

Ġie ordnat saċerdot

fid-29 ta' Ġunju 1997

VICI-KAPPILLAN

Fr Reuben Vella

Twieled fl-1 ta' Awwissu 1982.

Ġie ordnat saċerdot

fit-3 ta' Lulju 2013

Mons. Alfred Vella

Twieled fis-7 ta' Diċembru 1956.

Ġie ordnat saċerdot

fid-29 ta' Ġunju 1984

Fr George Mangion

Twieled fis-28 ta' Jannar 1933.

Ġie ordnat saċerdot

fid-16 ta' Lulju 1961

Fr Manuel Camilleri

Twieled fis-28 ta' Ottubru 1961.

Ġie ordnat saċerdot

fid-8 ta' Lulju 1994

Fr Mario Tong

Twieled fis-29 ta' April 1953.

Ġie ordnat saċerdot

fid-19 ta' Ġunju 1977

Fr George Dalli

Twieled fis-20 ta' April 1952.

Ġie ordnat saċerdot

fid-21 ta' April 1979